Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Jaguar, η κρίση της βιομηχανίας αυτοκινήτου θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα πιστεύεται ότι θα αρχίσει και πάλι η ανάκαμψη της αγοράς. Αυτό προκύπτει από την αίτηση δανείου που έγινε από την Βρετανική Κυβέρνηση, για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της.

[Via: troktiko]