Δύο υπέροχα video τα οποία θα κάνουν τους παλιούς, να αναπολήσουν τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, και τους νέους να μάθουν την ιστορία των rally και του Group B.

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Θοδωρή]