Όταν ο προαιρετικός εξοπλισμός ξεφεύγει 2. Η επιστροφή της παράνοιας