Όταν άκουγες το GT 720 Mirage, ίσως να μην περίμενες άλλο αυτοκίνητο της Ford; Είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάναμε το GT40 σ’ ένα τέτοιο άρθρο;