Jetoil

Η Jetoil του Ομίλου Μαμιδάκη, κατέθεσε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές βάσει του άρθρου 99 του πτωχευτικού Κώδικα. Η εταιρία, αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην κατάθεση της αίτησης, σημειώνει την ανάγκη προστασίας από τους πιστωτές της προκειμένου να υλοποιήσει σχέδιο εξυγίανσης.

Αποδίδει τα προβλήματα της εταιρίας και τη συσσώρευση συνολικών υποχρεώσεων ύψους 314,5 εκατ. ευρώ. προς πιστωτές, στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς που επηρέασε τη ζήτηση στον κλάδο πετρελαιοειδών, καθώς και στη δυστοκία των Τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές της κυρίως μέσω της παροχής εγγυήσεων για την πραγματοποίηση εισαγωγών.

Από τις συνολικές υποχρεώσεις της Jetoil ύψους 314,5 εκατ. ευρώ , τα 184 εκατ. είναι προς τις Τράπεζες, τα 87 εκατ. προς προμηθευτές, τα 2,5 εκατ. ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο, οι 650 χιλιάδες ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία, 920 χιλιάδες ευρώ προς τους εργαζόμενος, κα, ενώ οι απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες κ.λπ. ήταν 174 εκατ. Η εταιρεία ζητά προστασία από του πιστωτές προκειμένου να εφαρμόσει επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο, σύμφωνα με την πρόταση που περιλαμβάνεται στην αίτηση, προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε βάθος 17ετίας.

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρία, της οποίας ηγούνται τα αδέλφια Κυριάκος (πρόεδρος) και Νίκος (αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) Μαμιδάκης, είναι γνωστά στην αγορά εδώ και πολύ καιρό και αποδίδονται τόσο στην ύφεση που έχει αφαιρέσει από την αγορά το 30% του τζίρου της, όσο και σε λανθασμένες διαχρονικά εμπορικές επιλογές της διοίκησης της εταιρίας, οι οποίες βεβαίως μπορεί να μην οδηγούσαν στο ίδιο αποτέλεσμα εάν δεν μεσολαβούσε η κρίση. Είναι γνωστό για παράδειγμα ότι μεσούσης της κρίσης το 2010 η Jetoil προχώρησε στην εξαγορά των εταιριών Dracoil και El Petrol, διευρύνοντας το δίκτυο πρατηρίων της.

Η εταιρεία, με υψηλά μερίδια στην λιανική αγορά καυσίμων (9% στην εσωτερική αγορά), με δίκτυο 600 πρατηρίων και μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, άρχισε εδώ και ένα χρόνο να χάνει συνεχώς μερίδια και να περιορίζονται οι εξαγωγές της στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων όπου διοχέτευε μεγάλο όγκο καυσίμων. Τους τελευταίους μήνες η επιδείνωση ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα η παρουσία της στην λιανική αγορά να είναι μηδενική και παράλληλα να μην είναι σε θέση να κάνει εξαγωγές. Σε αυτό το διάστημα μεσολάβησαν προσπάθειες αναζήτησης επενδυτή, ταυτόχρονα με την κατάρτιση από τη διοίκηση της εταιρίας ενός νέου business plan, οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν.

Η αγορά πετρελαιοειδών, θεωρούσε εδώ και μήνες την κατάσταση της εταιρίας μη αναστρέψιμη, καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά δεν άφηναν κανένα περιθώριο για βελτίωση. Η αρνητική αυτή εξέλιξη είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα και της βαθιάς ύφεσης στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η αγορά των καυσίμων. Οι πιέσεις είναι τεράστιες και φαίνεται πλέον εκτός από τα πρατήρια, ο αριθμός των οποίων έχει συρρικνωθεί κατά 2.500 χιλιάδες περίπου στην 6ετία και τις πολύ μικρές εταιρίες, δοκιμάζονται και οι αντοχές μεγαλύτερων εταιριών.

Η αγορά καυσίμων κατέγραψε πτώση άνω του 42% στο διάστημα 2009-2013, εξαιτίας της ύφεσης αλλά και της αύξησης της φορολογίας. Ανέκαμψε μερικώς κατά τη διετία 2014 – 2015, ενώ οι τάσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν επίσης πτωτικές. Η εξέλιξη της ζήτησης τον Ιούνιο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική καθώς καταγράφεται μείωση στις βενζίνες σε ποσοστό 13% και στο πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό 6-7%.

Η Mamidoil Jetoil ιδρύθηκε το 1974. Εκτός από τα πρατήρια, ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα, διαθέτει στόλο 33 βυτιοφόρων και 7 πλοιαρίων, ενώ δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Κόσσοβο και τα Σκόπια.