Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν ο κομπρέσορας ενός dragster αυτοκινήτου ανατινάζεται λόγω χρήσης νίτρο.

  • Anestis Genk

    Υποθέτω λόγω αύξησης της πίεσης θερμοκρασίας και του ακραίου χρονισμού, το μείγμα αναφλέγει στην εισαγωγή, δλδ μετάξύ κομπρέσορα και βαλβίδων εισαγωγής(?)