Τα κίνητρα που εξετάζονται για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης

Η κυβέρνηση έχει ως στόχο τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων πετρελαιοκίνητων οχημάτων και στη μείωση των παλαιών βενζινοκίνητων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα, με παράλληλη ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, μέσω της παροχής σειράς κινήτρων, προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος της ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος του άνθρακα. Σύμφωνα με Τα Νέα, τα συναρμόδια υπουργεία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα κίνητρα που εξετάζονται για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.