Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού χρήζουν βελτίωσης

Μια νέα έρευνα του AAA (American Automobile Association Foundation for Traffic Safety) των ΗΠΑ, υποστηρίζει πως συστήματα υποστήριξης και υποβοήθησης οδηγού (ADAS – Advanced Driver Assistance), τα οποία υπόσχονται πως αυξάνουν την ασφάλεια, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κάθε 12,8 χλμ (8 μίλια) και έτσι τα εν λόγω συστήματα απέχουν πάρα πολύ από το να χαρακτηριστούν 100% … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού χρήζουν βελτίωσης.