Ευρωπαϊκή Ένωση: Μείωση εκπομπών 60% έως το 2030

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε επί της αρχής, υπέρ του νομικά δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μείωση των εκπομπών αερίων κατά 60% έως το 2030, έναντι των επιπέδων του 1990. Η συνέλευση ενέκρινε το στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 60% με πλειοψηφία 26 ψήφων. Ο στόχος που ενέκρινε το Κοινοβούλιο είναι πιο φιλόδοξος από τη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ευρωπαϊκή Ένωση: Μείωση εκπομπών 60% έως το 2030.