Η Ford ανακαλεί 37.625 Ranger

Η Ford προχωρά στην ανάκληση 37.625 Ranger στις ΗΠΑ, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 16 Ιουλίου 2019 και 17 Σεπτεμβρίου 2021, λόγω ελαττωματικού συστήματος κλειδώματος των παιδικών καθισμάτων στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου. Η Μπλε Οβάλ εταιρία δεν γνωρίζει κάποιο ατύχημα ή τραυματισμούς που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.