3.710 αυτοκίνητα της Mercedes-Benz, παραγωγής ετών 2000 έως 2010 ανακαλούνται στην Ελλάδα επειδή διαπιστώθηκε ότι, η σύνδεση κόλλησης του γυάλινου καλύμματος και του πλαισίου της συρόμενης ηλιοροφής ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές.

Σε μια τέτοια περίπτωση η δύναμη πρόσφυσης της σύνδεσης με την κόλληση είναι πιθανόν σταδιακά να μειώνεται με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η σύνδεση γυάλινου καλύμματος και οχήματος καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του. Συνεπώς υπάρχει η πιθανότητα το γυάλινο κάλυμμα να αποκολληθεί πλήρως από το όχημα. Εξαιτίας αυτού, αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Για τον ίδιο λόγο η εταιρία έχει ανακαλέσει 123.696 αυτοκίνητα της στις ΗΠΑ.

Για τον ίδιο λόγο η γερμανική εταιρία είχε ανακαλέσει το 2020 750.000 C-Class, E-Class, CLK και CLS, παραγωγής μεταξύ 2001 και 2011, με τα 10.867 από αυτά να ανακαλούνται στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να ελεγχθεί προληπτικά η κόλληση του γυάλινου καλύμματος και αν χρειαστεί να αντικατασταθεί η συρόμενη ηλιοροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.