Η Ford ξεκίνησε τις δοκιμές με έναν μεγάλο τρισδιάστατο εκτυπωτή. Ονομάζεται Infinite Build και είναι δημιουργίας της Stratasys. Το μέγεθος του είναι ίσο με αυτό ενός μεγάλου δωματίου και σε αυτόν η Ford πειραματίζεται προκειμένου να βρει λύσεις για την εφαρμογή των τρισδιάστατων εκτυπωμένων μερών στη παραγωγική διαδικασία.

Το μεγαλύτερο κέρδος από την τεχνολογία 3D print, είναι το μειωμένο κόστος, ειδικά σε μέρη που χρίζουν μικρές ποσότητες παραγωγής, όπως είναι τα μέρη ενός αγωνιστικού, αλλά και μέρη που αποτελούν προσωπική εξατομίκευση των πελατών της.