Πολιτική χρήσης ιχνηλατών

Οι ιχνηλάτες (trackers) που χρησιμοποιεί το Autoblog.gr διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

α) Ιχνηλάτες που δεν είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας και μπορούν να εγκατασταθούν στη συσκευή σας, μόνο βάσει δικής σας συγκατάθεσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ).

β) Υποχρεωτικά Cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Iefimerida.gr και δεν είναι δυνατό να απενεργοποιηθούν, αλλά εγκαθίστανται αυτόματα στη συσκευή σας βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ). Τα Υποχρεωτικά Cookies που χρησιμοποιούμε αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στον κατωτέρω πίνακα παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για κάθε cookie που χρησιμοποιεί το Autoblog.gr καθώς και για τη δυνατότητα και τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποιήσής του.

Ονομασία Κατηγορία Σκοπός Διάρκεια Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Google Analytics Cookies Ανάλυσης/Στατιστικών Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου 2 έτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
OneSignal Cookies Push Notifications Αποστολή Push Notifications 30 ημέρες Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Facebook Pixel Cookies Ανάλυσης/Στατιστικών Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου 1 έτος Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Quantcast Cookies Ανάλυσης/Στατιστικών Συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου 1 έτος Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση