Η Ford προχωρά στην ανάκληση 43.545 Ranger σε όλο τον κόσμο, επειδή το βαρύ φορτίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο πίσω διαφορικό. Ως αποτέλεσμα, το όχημα μπορεί να χάσει την κίνηση, οι να μπλοκάρουν οι πίσω τροχοί του, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Τα Ford Ranger που επηρεάζονται από αυτήν την ανάκληση έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου 2018 και 31 Μαΐου 2019.