Τι είναι χειρότερο από μια κατεστραμμένη ανάρτηση; Μα φυσικά η σπασμένη ανάρτηση και το Navigator αυτό έχει σίγουρα μια τέτοια.