Το τελευταίο πράγμα που θέλεις να συναντήσεις κατά τη διάρκεια οδήγησης με μια μοτοσικλέτα είναι μια ολισθηρή επιφάνεια του δρόμου. Ειδικά όταν στρίβεις, ο κίνδυνος να πέσεις είναι μεγάλος, γι’αυτό η Bosch ετοιμάζει μια νέα τεχνολογία που κάνει την μοτοσυκλέτα ασφαλέστερη.

Πρόκειται για ένα σύστημα αποτροπής της πτώσης με πρόωση. Αυτό αποτελείται από έναν ειδικό αισθητήρα που ανιχνεύει τις πλευρικές ολισθήσεις και δυο μεγάλες αμπούλες με πεπιεσμένο αέριο που είναι τοποθετημένες πλευρικά, εκατέρωθεν της μοτοσυκλέτας. Όταν ο αισθητήρας καταλάβει πως η μοτοσυκλέτα γλιστρά λόγω έλλειψης πρόσφυσης του μπροστινού τροχού, ενεργοποιείται η αμπούλα της εξωτερικής μεριάς, δίνοντας ώθηση στην μοτοσυκλέτα προς την αντίθετη διεύθυνση από αυτή του γλιστρήματος, έτσι ώστε το μπροστινό ελαστικό να ξαναβρεί πρόσφυση και να αποφευχθεί η πτώση.

Η Bosch αναφέρει πως το συγκεκριμένο σύστημα βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών και δεν γνωρίζει πότε θα περάσει στη παραγωγή.