Η ιαπωνική εταιρεία είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός, αλλά κάνει πολύ περισσότερα από απλά να παράγει Yaris και Corolla. Εν ολίγοις έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος παράγει προϊόντα.

Πολλοί θεωρούν τον Henry Ford ως τον “πατέρα” της μαζικής παραγωγής αυτοκινήτων, καθώς σχετίζεται με τη εύκολη και συστηματική συναρμολόγηση αυτοκινήτων, αν και τα credits για την εφεύρεση ανήκουν στον Ransom E. Olds. Ομοίως, ο Taiichi Ohno, παρόλο που συνέβαλε στην επανάσταση των συστημάτων παραγωγής της Toyota, και κατ’επέκταση όλου του κόσμου, λίγοι είναι αυτοί που τον ξέρουν.

Βάζοντας στην άκρη τα ονόματα, ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε να παράγει αυτοκίνητα η Toyota πριν 60 χρόνια ήταν επανάσταση, και έγιναν πρότυπα για όλο τον κόσμο και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλο βαθμό.

Η γραμμική παραγωγή, η απογραφή just-in-time, η kanban (μέθοδο διαχείρισης και βελτίωσης της εργασίας των ανθρώπων) και η kaizen (ιαπωνική λέξη που σημαίνει “βελτίωση” και αναφέρεται σε δραστηριότητες που βελτιώνουν συνεχώς όλες τις λειτουργίες και περιλαμβάνουν όλους τους υπαλλήλους από τον CEO μέχρι τους εργαζομένους της γραμμής συναρμολόγησης) αποτελούν μέρος αυτής της διαδικασίας.

Με την παραγωγή των μεμονωμένων εξαρτημάτων σε μικρότερες παρτίδες και την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν, η Toyota κατάφερε να βελτιώσει συνεχώς τις δομές της διαδικασίας για να κατασκευάζει γρηγορότερα τα αυτοκίνητα, να βελτιώνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης, να μειώνει τα λάθη και να γίνεται αδιάκοπα αυτός ο κύκλος.

Η Porsche συνεργάστηκε με την Toyota το 1990 για αυτό ακριβώς το λόγο, και ίσως την έσωσε από την χρεοκοπία. Αλλά η μέθοδος της Toyota δεν περιορίζεται μόνο στις εταιρείες αυτοκινήτων, καθώς σχεδόν κάθε εταιρεία από την Boeing έως τη Nestle έχουν εφαρμόσει τις μεθόδους των Ιαπώνων για την εξομάλυνση των επιχειρήσεων τους.

1Δες πως