Η GM ανακοίνωσε πως ανακαλεί 556.399 Chevrolet Silverado 1500, 2500, 3500 και GMC Sierra 1500, 2500 και 3.500, ΜΥ2019-2020, επειδή οι ζώνες ασφαλείας τους θα μπορούσαν υπό ορισμένες συνθήκες να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας που μπορεί να μπλοκάρουν κατά την ενεργοποίησή τους και να δημιουργηθεί πυρκαγιά. Η GM δεν γνωρίζει κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό που να οφείλεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα και θα επιδιορθώσει δωρεάν τα επηρεαζόμενα οχήματα.

Στις σχετικές ειδήσεις, το 2ο ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ στο Μανχάταν, έκρινε πως η νέα GM δεν είναι υπεύθυνη για ποινικές αποζημιώσεις σε ατυχήματα που συνέβησαν μετά την πτώχευσή της και σχετίζονται με τους ελαττωματικούς διακόπτες ανάφλεξης των μοντέλων της που παρήχθησαν προ πτώχευσης, αφού γι’αυτά ήταν υπεύθυνη η “παλιά GM”, η οποία πτώχευσε τον Ιούνιο του 2009. Μετά την πτώχευση, το υγιές κομμάτι της εταιρίας δημιούργησε την τωρινή GM, ενώ όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της και οι υποχρεώσεις της, παρέμειναν στην “παλιά GM”, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Motors Liquidation Co.

Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου επιτρέπει στην GM να μην καταβάλει αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες που είχαν τροχαία ατυχήματα, ή τραυματίστηκαν, λόγω των προβληματικών διακοπτών ανάφλεξης που στοίχισαν την ζωή σε 124 άτομα. Λόγω των προβληματικών διακοπτών ανάφλεξης, η GM έχει ανακαλέσει περισσότερα από 2,6 εκατ. αυτοκίνητά της, ενώ έχει καταβάλλει πάνω από 2,6 δισ. δολάρια σε δικαστικές και εξωδικαστικές αποφάσεις, σε πρόστιμα και αποζημιώσεις.