Σήμερα το ΙΝΚΑ κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τα νέα πράσινα τέλη κυκλοφορίας. Το ΙΝΚΑ στην προσφυγή του χαρακτηρίζει το μέτρο ως παράνομο, αντιφατικό, άδικο, αντισυνταγματικό και αντιοικονομικό και ζητά την επιστροφή των χρημάτων στους πολίτες που πλήρωσαν ή θα πληρώσουν, μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης που θα καταθέσουν.

.