Δε βγαίνουν τυχαία τέτοιες παροιμίες! Κάποιες φορές τα παιδιά έχουν απίστευτα μεγάλη φαντασία και μπορεί να σε φέρουν προ εκπλήξεως. Σίγουρα δε θα ήθελες να βρεθείς στη θέση της μητέρας στο video.

[Πηγή: YouTube]