191921

Η λογική λέει πως αυτός που κινείται με χαμηλή ταχύτητα, έχει μικρότερες πιθανότητα να πεθάνει σε κάποιο ατύχημα από κάποιον που κινείται με υψηλή ταχύτητα. Αυτό όμως, δεν είναι το θέμα μας. Το ζήτημα για το οποίο μιλάει ο κύριος στο video, είναι τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και όχι η ταχύτητα με την οποία κινούνται σε αυτούς οι οδηγοί. Λοιπόν; Είναι τα χαμηλά όρια ταχύτητας καλύτερα από τα υψηλά με την λογική μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων; Η μείωση του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους, επιφέρει αντίστοιχη μείωση των τροχαίων και αντίστοιχα, η αύξηση των ορίων, σημαίνει αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων;

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως μιλάμε για όρια ταχύτητας και όχι για την ταχύτητα καθεαυτή. Επίσης, μιλάμε για αυτοκινητόδρομους και όχι για πόλεις ή χωριά. Τέλος, δεν προτείνουμε την παραβίαση των υπαρχόντων ορίων ταχύτητας. Ο κάθε οδηγός, οφείλει να τα σέβεται, όποια και αν είναι αυτά. Δεν υπόκεινται σε κρίση από τον καθένα μας και δεν είναι συστάσεις, αλλά νόμοι! Με αυτά δεδομένα, το video είναι ενδιαφέρον και τροφή για σκέψη.