Και εσύ αν βρισκόσουν στη θέση αυτού του cameraman και έβλεπες να έρχεται ανεξέλεγκτα κατά πάνω σου ένα “ιπτάμενο” αγωνιστικό, μάλλον θα αντιδρούσες με τον ίδιο τρόπο.