Εγκατεστημένη στην οροφή του Nissan Motor Parts Center (NMPC) που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της χώρας, το Άμστερνταμ, η ηλιακή οροφή αποτελείται από σχεδόν 9.000 φωτοβολταϊκά πάνελ και παράγει, ετησίως, αρκετή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, που επαρκεί για την τροφοδοσία έως 900 νοικοκυριών. Η συγκεκριμένη επένδυση, θα μειώσει σημαντικά την παραγωγή CO2 της εγκατάστασης, καθώς εκτιμάται ότι η ηλιακή οροφή θα εξοικονομήσει συνολικά 1,17 εκατομμύρια χιλιόγραμμα CO2, σε ετήσια βάση.

Με την ικανότητα να παράγει σχεδόν το 70% της ετήσιας ενέργειας του NMPC, η εγκατάσταση αυτής της τεράστιας ηλιακής οροφής, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς η Nissan επιδιώκει να καταστήσει τις δραστηριότητές της πιο βιώσιμες, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, η ενέργεια που παράγεται από μερικά πάνελ, θα τροφοδοτεί απευθείας το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας.

Το έργο είναι αποτέλεσμα της πρώτης μεγάλης συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων και της Nissan, με μέρος του να χρηματοδοτείται μέσω ενός εθνικού προγράμματος crowdfunding. Μετά την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, το NMPC εξετάζει τώρα την επόμενη φάση των έργων, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μονάδας.