Στη Yokohama της Ιαπωνίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του διοικητικού της συμβουλίου της Nissan και στην αρχή της συνεδρίασης, το διοικητικό συμβούλιο υπογράμμισε εκ νέου τη δέσμευσή του προς τη συμμαχία και τις εταιρείες Renault και Mitsubishi.

Ακόμα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η διακυβέρνηση της εταιρείας, θα διευρύνει το πεδίο των επιχειρηματικών αποφάσεων που απαιτούν έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο.

Το τελευταίο αποφάσισε επίσης μια ενδιάμεση διαδικασία για τον καθορισμό αποζημίωσης προς τα διευθυντικά στελέχη, η οποία θα ισχύει μέχρις ότου το συμβούλιο λάβει τελική απόφαση βάσει προτάσεων της ειδικής επιτροπής για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της εταιρίας.

Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε μια επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τη διεξαγόμενη εσωτερική έρευνα σχετικά με τα σοβαρά παραπτώματα από τον πρώην πρόεδρο της εταιρείας, Carlos Ghosn.