Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) τα οδικά τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες κατά το 2017 παρουσίασαν πτώση της τάξεως του 4,2%.

1Ανάλυση έτους 2017

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2017, συνέβησαν σε ολόκληρη τη Ελλάδα 10.848 οδικά τροχαία ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τοv θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2016 που είχαν συμβεί 11.318 ατυχήματα.

Ο συνολικός αριθμός των παθόντων στα οδικά τροχαία ατυχήματα για το έτος 2017 παρουσίασε μείωση κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2016 (14.002 το 2017, έναντι 14.649 το 2016).

2

Αναλυτικότερα, από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων το 2017, κατεγράφησαν 731 νεκροί, 706 βαριά τραυματίες και 12.565 ελαφρά τραυματίες, έναντι 824 νεκρών, 879 βαριά τραυματιών και 12.946 ελαφρά τραυματιών το 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,3% σε νεκρούς, μείωση κατά 19,7% σε βαριά τραυματίες και κατά 2,9% σε ελαφρά τραυματίες.

3Νεκροί σε οδικά τροχαία ατυχήματα

Από το σύνολο των 731 νεκρών, το 69,4% αφορούσε οδηγούς, το 14,5% μεταφερόμενους επιβάτες και το 16,1% πεζούς. Η αναλογία ανδρών και γυναικών ήταν 84,1% και 15,9% αντίστοιχα. Από το σύνολο των 731 νεκρών, 285 επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα (39,0%), 250 σε δίτροχα, συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων, (34,2%) και 118 ήταν πεζοί (16,1%). Από την κατανομή των νεκρών κατά περιοχή που συνέβη το ατύχημα, παρατηρείται ότι σε κατοικημένη περιοχή το 22,9% των νεκρών επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα και το 47,6% σε δίτροχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε μη κατοικημένη περιοχή ανέρχονται σε 51,3% επιβαίνοντες σε επιβατικά οχήματα και 23,4% σε δίτροχα. Σε αυτοκινητόδρομο το 63,0% των νεκρών επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα και το 16,7% σε δίτροχα.

Οι νεκροί κατανέμονται κατά ομάδες ηλικιών ως εξής: 0-24 ετών 16,7%, 25-49 ετών 36,0%, 50-64 ετών 20,7% και άνω των 65 ετών 26,3%. Από την ανάλυση των νεκρών, κατά κατηγορία παθόντα και ηλικιακή ομάδα, παρατηρείται: α) ως προς τους οδηγούς, μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών με 41,2%, β) ως προς τους μεταφερόμενους επιβάτες μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών με 35,8% και γ) ως προς τους πεζούς μεγαλύτερο ποσοστό στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω με 59,3%.

4Περιφερειακή κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών και δείκτης ατυχημάτων και νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους

Το 2017 ο δείκτης ατυχημάτων ανά 1.000.000 κατοίκους σε σύνολο Χώρας ήταν 1.007,4. Η περιφέρεια Αττικής ήταν πρώτη στην κατάταξη με 1.469,4 ατυχήματα, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν δεύτερη με 1.161,4 ατυχήματα και στην τρίτη θέση ήταν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 1.101,0 ατυχήματα. Ως προς τους νεκρούς, ανά 1.000.000 κατοίκους ο δείκτης σε σύνολο Χώρας ήταν 67,9. Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων ήταν πρώτη στην κατάταξη με 146,0 νεκρούς, δεύτερη η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 120,6 νεκρούς και τρίτη η περιφέρεια Πελοποννήσου με 112,2 νεκρούς.

5Κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών ανά ημέρα της εβδομάδας

Ο μεγαλύτερος αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων (1.056) καταγράφηκε τον Οκτώβριο, με ποσοστό 9,7% στο σύνολο των ατυχημάτων του έτους, ενώ οι περισσότεροι νεκροί (78), με ποσοστό 10,7%, τον Σεπτέμβριο. Ο μικρότερος αριθμός ατυχημάτων (645), με ποσοστό 5,9%, καταγράφηκε τον Ιανουάριο, ενώ ο μικρότερος αριθμός νεκρών (41) τον Μάρτιο, με ποσοστό 5,6%.

6Κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών ανά ώρα εικοσιτετραώρου και ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα – Παρασκευή και Σάββατο – Κυριακή)

Από το σύνολο των οδικών τροχαίων ατυχημάτων τα περισσότερα (32,2%) σημειώθηκαν από την 12η έως και την 16η ώρα, ενώ τα λιγότερα (5,8%) σημειώθηκαν από την 2η έως και την 5η ώρα. Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών σημειώθηκε κατά τις ώρες: 18η (60 νεκροί, 8,2%) και 17η (46 νεκροί, 6,3%), ενώ ο μικρότερος αριθμός σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, από 0η έως και 2η με ποσοστά που κυμαίνονται από 1,1% έως και 3,1% και από 4η έως και 5η με ποσοστά 2,5% και 2,9% αντίστοιχα. Ως προς την κατανομή των ατυχημάτων στις ημέρες της εβδομάδας, ποσοστό 73,0% συνέβη από Δευτέρα έως και Παρασκευή και το υπόλοιπο 27,0% το Σαββατοκύριακο. Η αντίστοιχη κατανομή, ως προς τους νεκρούς, είναι 68,4% από Δευτέρα έως και Παρασκευή και 31,6% το Σαββατοκύριακο.

7Ατμοσφαιρικές συνθήκες

Από το σύνολο των 10.848 ατυχημάτων τα 10.071 (92,8%) συνέβησαν σε συνθήκες καλοκαιρίας, με 644 νεκρούς (88,1%). Σε σχέση με τις υπόλοιπες ατμοσφαιρικές συνθήκες 319 και 252 ατυχήματα συνέβησαν σε συνθήκες ψιλής βροχής και βροχής, αντίστοιχα, (2,9% και 2,3%), με αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου σε 34 και 29 άτομα, αντίστοιχα, (4,7% και 4,0%).

8Τύπος πρώτης σύγκρουσης

Ως προς τα ατυχήματα, η κατηγορία «σύγκρουση μεταξύ κινούμενων οχημάτων» σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (61,1%), με κυριότερο τύπο σύγκρουσης την «πλαγιομετωπική» (39,6%). Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ήταν η «παράσυρση πεζού» (18,2%) και ακολουθεί η «εκτροπή /ανατροπή οχήματος» (13,8%).

Ως προς τους νεκρούς, η κατηγορία «σύγκρουση μεταξύ κινούμενων οχημάτων» σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό 40,8% (299 νεκροί), με κυριότερο τύπο σύγκρουσης την «πλαγιομετωπική» με ποσοστό 21,3% (156 νεκροί). Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ήταν η «εκτροπή /ανατροπή οχήματος» με 31,9% (233 νεκροί) και ακολουθεί η «παράσυρση πεζού» με 16,6% (121 νεκροί).

9Ελιγμός Α’ οχήματος που πιθανόν συνετέλεσε στο ατύχημα

Ως προς τους ελιγμούς του οχήματος που πιθανόν συνετέλεσαν στο ατύχημα, η «κανονική πορεία» αναφέρθηκε ως ο κυριότερος ελιγμός με ποσοστό 20,2%. Ακολουθούν η «μη διακοπή πορείας πριν από STOP» με 15,2% και οι λοιποί ελιγμοί (άλλος ελιγμός) με 10,6%.

Ως προς τους νεκρούς, η «κανονική πορεία», με ποσοστό 19,2% (140 νεκροί), αναφέρθηκε ως ο κυριότερος ελιγμός του Α’ οχήματος που πιθανόν συνετέλεσε στο ατύχημα. Ακολουθεί η «ταχύτητα μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου» με 18,5% (135 νεκροί) και η «είσοδος στο αντίθετο ρεύμα» με 18,3% (134 νεκροί)

10Εξέλιξη δεκαετίας 2008 – 2017

Από τη σύγκριση των στοιχείων του 2017 με τα αντίστοιχα του 2008 προκύπτει μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά 28,1%, των νεκρών κατά 52,9%, των βαριά τραυματιών κατά 62,3% και των ελαφρά τραυματιών κατά 26,7%. Η μείωση είναι σημαντικά μεγαλύτερη κατά τη σύγκριση του 2017 με το 2000, με μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά 52,8%, των νεκρών κατά 64,1%, των βαριά τραυματιών κατά 83,2% και των ελαφρά τραυματιών κατά 52,7%.

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2011 και 2012 σημειώθηκε η σημαντικότερη ετήσια μείωση στον αριθμό των ατυχημάτων, η οποία ανήλθε σε 7,9% και 10,5%, αντίστοιχα. Ως προς τους νεκρούς παρατηρείται σταθερή μείωση την τελευταία δεκαετία με μια σχετική επιβράδυνση κατά τα έτη 2015 και 2016.

11Περιφερειακή κατανομή των νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα και δείκτης ανά 1.000.000 κατοίκους, 2000, 2008, 2017

Η ανάλυση των στοιχείων κατά τα έτη 2000, 2008 και 2017 ως προς τη γεωγραφική κατανομή των νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα δείχνει ότι στις περιφέρειες με τους περισσότερους νεκρούς πρώτη ήταν η Αττική με δεύτερη τη Κεντρική Μακεδονία, στις οποίες εδρεύουν τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Ακολουθεί η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας στην τρίτη θέση (2008, 2017).

Ο δείκτης νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους διαφοροποιεί την ανωτέρω κατάταξη. Παρατηρείται ότι οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου ήταν σταθερά στην πρώτη τριάδα, τα εξεταζόμενα έτη. Το 2017 η περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ το 2008 και το 2000 καταλάμβανε την έβδομη και την πέμπτη θέση, αντίστοιχα. Ομοίως, το 2016 η συγκεκριμένη περιφέρεια βρισκόταν στην έβδομη θέση της κατάταξης. Η Αττική κατά τα εξεταζόμενα έτη βρισκόταν στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι, κατά την ανάλυση των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μεταβολές στον πληθυσμό των περιφερειών, η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος, η κατασκευή (ή μη) αυτοκινητόδρομων, βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, καθώς και άλλοι παράγοντες που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για την ορθή ερμηνεία των στοιχείων.

12

13Αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα κατά φύλο, κατηγορία παθόντα και είδος περιοχής, 2008 – 2017

Από την ανάλυση των νεκρών, κατά φύλο, στη δεκαετία 2008-2017, παρατηρείται μείωση, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες (50,6% και 61,8%, αντίστοιχα). Από την ανάλυση των νεκρών, κατά κατηγορία παθόντα, η μεγαλύτερη μείωση κατά τη δεκαετία 2008 – 2017 παρατηρείται στους μεταφερόμενους (62,8%) και ακολουθούν οι πεζοί (52,4%). Ως προς το είδος περιοχής, η μεγαλύτερη μείωση κατά τη δεκαετία 2008 – 2017 παρατηρείται στις κατοικημένες περιοχές (54,3%).

14Αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών, 2008 – 2017

Στη δεκαετία 2008 – 2017 ο αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά ομάδες ηλικιών, παρουσιάζει σημαντική μείωση στις μικρές ηλικίες μέχρι 49 ετών (0-24 ετών 62,1% και 25-49 ετών 60,0%) και μικρότερη μείωση στις ηλικίες 50 ετών και άνω (50-64 ετών 31,7% και 65 ετών και άνω 41,6%).

15Αριθμός νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά μέσο μεταφοράς, 2008-2017

Η μείωση που παρατηρείται στον αριθμό των νεκρών από οδικά τροχαία ατυχήματα την δεκαετία 2008 – 2017 κατά 52,9% διαπιστώνεται σε όλους τους τύπους μέσων μεταφοράς με ανάλογα ποσοστά. Η μεγαλύτερη μείωση (59,1%) σημειώνεται στα επιβατικά οχήματα και η μικρότερη στα δίτροχα (45,8%).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείς να δεις σε αυτό το PDF.