Η Ford ανακοίνωσε έσοδα 33,93 δισ. δολάρια (-2%), με λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή στα 34 σεντ, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 33,98 δισ. δολάρια με κέρδη 26 σεντ ανά μετοχή. Τα καθαρά κέρδη της Ford ανήλθαν στα 425 εκατ. δολάρια ή στα 11 σεντς ανά μετοχή, έναντι 991 εκατ. δολαρίων ή 25 σεντς ανά μετοχή κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Αρνητική ήταν η αντίδραση των επενδυτών της, καθώς η Ford προχώρησε σε μείωση των εκτιμήσεών της για τα λειτουργικά κέρδη της στο σύνολο του 2019, λόγω λόγω υψηλότερων εξόδων εγγύησης και κινήτρων, καθώς και λόγω χαμηλότερων από των αναμενόμενων πωλήσεων στην Κίνα.

Σχεδόν όλα τα κέρδη προ φόρων του τρίτου τριμήνου της Ford προήλθαν από τη Βόρεια Αμερική – την πιο κερδοφόρα αγορά της – όπου τα pickups της, είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα, με μεγάλα περιθώρια κέρδους

Η Μπλε Οβάλ εταιρία αναμένει πως τα κέρδη της στο τέλος του έτους θα κυμανθούν από 6,5 έως 7 δισ. δολάρια ή 1,20 έως 1,32 δολάρια ανά μετοχή.

Αυτό θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο από τα 7 δισ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η εταιρία το 2018. Σε προηγούμενη εκτίμησή της τοποθετούσε τα κέρδη της μεταξύ επτά και 7,5 δισ. δολαρίων ή 1,20 και 1,35 δολαρίων ανά μετοχή.

Αποτέλεσμα της παραπάνω υποβάθμισης είναι η μετοχή να υποχωρήσει άνω του 4,4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.