Την ανάκληση 4.407 i30 στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Hyundai. Πρόκειται για αυτοκίνητα που παρήχθησαν από τον Μάρτιο του 2007 έως και Οκτώβριο του 2008 και έχουν αριθμό πλαισίου:

  • Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 7 (3 μόνο πλαίσια): KMHDB51CP7U000265, KMHDC51CP7U000239, KMHDC51DP7U000254.
  • Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 8 (3.765 πλαίσια): Από KMHDB51CP8U011074 έως KMHDC51EP8U109424 και το πλαίσιο KMHDC81EP8U013761.
  • Πλαίσια που στο δέκατο ψηφίο τους υπάρχει ο αριθμός 9 (639 πλαίσια): Από KMHDB51CP9U118245 έως KMHDB51CP9U150969 και από KMHDC51CP9U119805 έως

Στα επηρεαζόμενα οχήματα σε περίπτωση σύγκρουσης στο χαμηλότερο μέρος του αμαξώματος στο σημείο που βρίσκεται ο εγκέφαλος αερόσακων ACU, μπορεί να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι σε κατάσταση άλλη από αυτή των συνθηκών ενεργοποίησης τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Hyundai σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει προληπτικός έλεγχος και αναβάθμιση του λογισμικού του εγκεφάλου αερόσακων ACU, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία Hyundai Hellas ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210 5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική).