73 νέα C4 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 10 και 11 Φεβρουαρίου του 2021 ανακαλεί η Citroen, επειδή τα σπειρώματα των μπουλονιών των τροχών ενδέχεται να είναι ελαττωματικά.

Λόγω του συγκεκριμένος προβλήματος θα μπορούσαν οι τροχοί να φύγουν από την θέση τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.