Η Kia ανακοίνωσε πως ανακαλεί 1.718.768 Sportage που κατασκευάστηκαν μεταξύ 19 Μαρτίου 2015 και 23 Οκτωβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ενεργό cruise control, επειδή μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του ABS και του ESP.

Ως αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο του κινητήρα. Από τη συγκεκριμένη ανάκληση επηρεάζονται 1.423 Sportage στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Kia σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση δύο ασφαλειών στην ασφαλειοθήκη στην χώρο του κινητήρα και, αναλόγως του εξοπλισμού του αυτοκινήτου, αναβάθμιση λογισμικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.