Η Porsche ανακοίνωσε πως ανακαλεί σε όλο τον κόσμο 3.052 Panamera και Taycan επειδή τα ακρόμπαρα τους ενδέχεται να σπάσουν. Εάν αυτό συμβεί, θα υπάρξει απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Τα προς ανάκληση Taycan και Panamera κατασκευάστηκαν μεταξύ 29 Ιανουαρίου 2018 και 11 Μαΐου 2021.