Η Ferrari ανακοίνωσε πως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε 386 εκατ. ευρώ (124 εκατ. ευρώ πέρυσι), με την εταιρία να δηλώνει πως διατηρεί τους στόχους της για το 2021, παρά τον τριπλασιασμό των κερδών, καθώς ανέκαμψαν οι παραδόσεις από τις πληγείσες δραστηριότητες του προηγουμένου έτους.

Η ιταλική εταιρεία αύξησε τις εκτιμήσεις για τις ταμειακές ροές της στα περίπου 450 εκατ. ευρώ το 2021, υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση για 350 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο διατήρησε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα και τα EBITDA αμετάβλητες, παρά το ότι δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι είναι “βέβαιη” πως θα πετύχει τους στόχους στο ανώτατο όριο των εκτιμήσεων για το 2021.

Κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2021, η Ferrari πούλησε 2.685 αυτοκίνητα.