Η Volvo ανακοίνωσε ότι ανακαλεί στην Αμερική 19.149 οχήματα της, εξαιτίας ενός προβλήματος στις ζώνες ασφαλείας. Αυτές έρχονται από τον προμηθευτή της σουηδικής εταιρίας, AutoLiv, με το συσπειρωτή του αυτόματου κλειδώματος να μην έχει παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο συσπειρωτήρας της ζώνης ασφαλείας είναι υπεύθυνος για το κλείδωμα της σε περίπτωση απότομης στάσης του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την ανάκληση, το πρόβλημα αυτού έχει αποτέλεσμα, η λειτουργία κλειδώματος που χρησιμοποιείται για την ασφαλή στερέωση του συστήματος συγκράτησης του παιδικού καθίσματος θα μπορούσε να απενεργοποιηθεί νωρίς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού σε ενδεχόμενο σύγκρουσης, στον επιβάτη του παιδικού καθίσματος.

Η ανάκληση αφορά τα XC40 (που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2020 και 25 Μαρτίου 2021), τα V60 (που κατασκευάστηκαν μεταξύ 23 Νοεμβρίου 2020 και 6 Ιουλίου 2021), τα XC60 (που κατασκευάστηκαν μεταξύ 23 Νοεμβρίου 2020 και 21 Μαΐου 2021), τα S60 (που κατασκευάστηκαν από 1 Δεκεμβρίου 2020 έως 28 Ιουλίου 2021), τα V60 CC (που κατασκευάστηκαν μεταξύ 24 Νοεμβρίου 2020 και 16 Φεβρουαρίου, 2021), τα V90 (που κατασκευάστηκαν μεταξύ 7 Ιανουαρίου 2021 και 28 Απριλίου 2021), τα V90 CC (που κατασκευάστηκαν μεταξύ 4 Ιανουαρίου 2021 και 4 Μαΐου 2021) και τα XC90 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 19 Νοεμβρίου 2020 και 29 Ιουνίου 2021.