Η Mazda έχει καταθέσει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που περιγράφει τον σχεδιασμό ενός κομπρεσοράτου δίχρονου κινητήρα που σε χαμηλά φορτία λειτουργεί με αυτοανάφλεξη όπως οι κινητήρες πετρελαίου και στη συνέχεια μπορεί να μεταβεί σε ανάφλεξη με σπινθήρα όταν βρίσκεται υπό υψηλότερα φορτία.

Ο κινητήρας διαθέτει μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων για να μπορεί να διατηρεί υψηλή αναλογία συμπίεσης όταν λειτουργεί με αυτοανάφλεξη, με την αναλογία συμπίεσης να μειώνεται όταν λειτουργεί με ανάφλεξη με σπινθήρα, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα πυράκια.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο Skyactiv-X κινητήρας της Mazda, με την εταιρία να υποστηρίζει πως ο δίχρονος κινητήρας έχει βελτιωμένη οικονομία καυσίμου.