Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), ζητά από από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντείνουν επειγόντως τις επενδύσεις σε υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα κάθε τύπου (επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία).

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν 10 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας τις 1,7 εκατομμύρια μονάδες πέρυσι (ή το 18% της συνολικής αγοράς). Ο αριθμός των δημόσιων φορτιστών στην Ε.Ε αυξήθηκε μόλις κατά 2,5 φορές την ίδια περίοδο.

1

Σύμφωνα με νέα έρευνα που βασίζεται σε ανάλυση της McKinsey, έως το 2030 θα απαιτούνται έως και 6,8 εκατομμύρια δημόσια σημεία φόρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ για να επιτευχθεί η προτεινόμενη μείωση κατά 55% του CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα σχετικά με τον αριθμό των δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ε,Ε, η ACEA τονίζει πως για να επιτευχθεί η ηλεκτρική κινητικότητα, θα πρέπει να εγκαθίστανται εβδομαδιαίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 14.000 δημόσια σημεία φόρτισης. Τώρα εγκαθίστανται λιγότερα από 2.000 την εβδομάδα.

2

Η αυτοκινητοβιομηχανία διαθέτει ήδη στην αγορά εκατοντάδες μοντέλα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών ρύπων, αλλά έχει σοβαρές ανησυχίες για την αργή ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για τη φόρτιση και τον ανεφοδιασμό αυτών των οχημάτων.

Αν και θα απαιτηθούν στην αρχή σημαντικές επενδύσεις, αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα των συνολικών επενδύσεων σε συγκρίσιμα έργα υποδομής – και θα αποφέρουν τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη. Πράγματι, το νέο ερευνητικό πρόγραμμα εκτιμά το ετήσιο κόστος για την υποδομή δημόσιας φόρτισης σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ – περίπου το 16% της επένδυσης σε δίκτυα 5G και υψηλής ταχύτητας διαδικτύου.

3

Οι τοποθεσίες, ο χώρος και τα επίπεδα ισχύος εξόδου που απαιτούνται για την υποδομή βαρέων οχημάτων διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των επιβατικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την έρευνα, τα φορτηγά θα χρειάζονται 279.000 σημεία φόρτισης μέχρι το 2030, εκ των οποίων το 84% να είναι σε κόμβους διαχείρισης στόλου. Τα υπόλοιπα σημεία φόρτισης θα είναι κυρίως δημόσια, 36.000 ταχυφορτιστές σε αυτοκινητοδρόμους και 9.000 συμβατικοί φορτιστές για χρήση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Απαιτούνται 6,8 εκατομμύρια δημόσια σημεία φόρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030 για να επιτευχθεί η προτεινόμενη μείωση κατά 55% των εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

4Σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ

  • Οι Ευρωπαίοι που εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία (άμεσα και έμμεσα) ανέρχονται σε 12,7 εκατομμύρια και αντιπροσωπεύουν το 6,6% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ.
  • Το 11,5% των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση στην ΕΕ -περίπου 3,5 εκατομμύρια- είναι στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
  • Τα μηχανοκίνητα οχήματα ευθύνονται για 398,4 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικών εσόδων για τις κυβερνήσεις σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές.
  • Η αυτοκινητοβιομηχανία δημιουργεί εμπορικό πλεόνασμα 76,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ΕΕ.
  • Ο κύκλος εργασιών που δημιουργείται από την αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 8% του ΑΕΠ της ΕΕ.
  • Επενδύοντας 58,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη ετησίως, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός συνεισφέρων στην Ευρώπη στην καινοτομία, αντιπροσωπεύοντας το 32% των συνολικών δαπανών της ΕΕ.