Η Ford ανακαλεί 252.936 Explorer στις ΗΠΑ παραγωγής 2020-2022, για να αντικαταστήσει ένα μπουλόνι που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του πίσω άξονα στο υποπλαίσιο του αυτοκινήτου.

Το μπουλόνι αυτό μπορεί να σπάσει επιτρέποντας στον κινητήριο άξονα να αποσυνδεθεί από τον πίσω άξονα, κάτι που θα επέτρεπε στο όχημα να κυλήσει ενώ είναι σταθμευμένο εάν δεν πατηθεί το φρένο.