Η Hyundai προχωρά στην Ελλάδα σε ανάκληση 642 Kona παραγωγής από 7 Ιουλίου 2018 έως και 23 Αυγούστου 2021 επειδή ενδέχεται να εμφανίζεται δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα με ενεργοποίηση ενδεικτικής λυχνίας κινητήρα στον πίνακα οργάνων. Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, σε έναν Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Hyundai σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου με νέο βελτιωμένο φίλτρο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Τεχνική Διεύθυνση της Hyundai στο τηλέφωνο 210 5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου).