Η Tesla προχώρησε στην ανάκληση 29.348 Model X MY2021-2023 στις ΗΠΑ εξαιτίας ενός προβλήματος που μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη ενεργοποίηση του αερόσακου του συνοδηγού.

Συγκεκριμένα ο αερόσακος στη θέση του συνοδηγού μπορεί να ενεργοποιηθεί ακούσια σε ορισμένα περιστατικά σύγκρουσης με χαμηλές ταχύτητες, ειδικά σε περιπτώσεις που ο συνοδηγός είναι παιδί ηλικίας 3 έως 6 ετών, δεν φορά ζώνη ασφαλείας και βρίσκεται εκτός θέσης.

Η Tesla δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για ατυχήματα, τραυματισμούς ή θανάτους που να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ανάκληση. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί μέσω over-the-air ενημέρωσης λογισμικού.