Η Porsche και η Bentley προχωρούν στην ανάκληση 25.117 Panamera και Continental επειδή υγρασία μπορεί να εισέλθει στην εξωτερική αντλία ψυκτικού υγρού του συστήματος ελέγχου του κλιματισμού και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πυρκαγιά.

Από την ανάκληση επηρεάζονται 24.467 οχήματα Panamera, Panamera 4, Panamera GTS και Panamera Turbo παραγωγής 2017-2021 και 650 Continental GT και Continental GTC παραγωγής 2020.

Οι εταιρίες θα αντικαταστήσουν την εξωτερική αντλία ψυκτικού υγρού με νέα, ενώ παράλληλα θα επιθεωρήσουν και θα αντικαταστήσουν την φίσα της καλωδίωσης, εάν κριθεί απαραίτητο.