Η Dodge ανακοίνωσε πως ανακαλεί 139.019 Durango που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 24 Οκτωβρίου 2020 και 16 Φεβρουαρίου 2023, επειδή ενδέχεται η πίσω αεροτομή να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με την οροφή του αυτοκινήτου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκόλληση της αεροτομής, αυξάνοντας τον κίνδυνο να προκαλέσει ατύχημα από τα οχήματα που ακολουθούν.

Η εταιρία λέει πως επί του παρόντος δεν γνωρίζει τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς που να έχουν προκληθεί από την αεροτομή.