Οι χειριστές των bobcats σίγουρα ξέρουν να χειρίζονται στα όρια τα μικρά μηχανήματα. Έχουμε δει πως φορτώνεται σε ένα φορτηγό Like a Boss και τώρα ας δούμε ένα τέτοιο να κάνει donuts πάνω στο χιόνι.

[Πηγή: YouTube]