Το διάσημο τσίρκο Cirque du Soleil πρόσθεσε στο πρόγραμμα του και ένα νέο Infiniti JX. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 11 λεπτών και 9 καλλιτέχνες του διάσημου τσίρκου “χορεύουν” στον αέρα μαζί με το JΧ,

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=enZR1jtb-oU

[Πηγή: YouTube]