Δεν χρειάστηκε και μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτός ο υπάλληλος να πάρει τον τίτλο του “Βλάκα Υπαλλήλου του μήνα”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HehFr2ZvdhA

[Πηγή: YouTube]