Τρία λεπτά, τόσο χρειάζεται κάποιος “expert” ώστε να κλέψει μια BMW 1-Series M Coupe. Ο κλέφτης έσπασε το παράθυρο και με μια συσκευή σαν και αυτή που σύνδεσε στην OBD θύρα του αυτοκινήτου, επαναπρογραμμάτισε ένα κλειδί και έφυγε σαν κύριος.

[Πηγή: YouTube]