Η ελληνική αντιπροσωπεία της MINI προσφέρει αποκλειστικά σε φοιτητές τη δυνατότητα αγοράς ενός ΜΙΝΙ Cooper σε προνομιακή τιμή και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπούνε στη σελίδα της MINI στο Facebook και να επισκεφτούν το application «Το πρώτο μου ΜΙΝΙ» και να αποκτήσουν το προσωπικό τους κουπόνι με έκπτωση €5.000 για την αγορά του δικού του ΜΙΝΙ Cooper, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Tο μοντέλο που συμμετέχει στην ενέργεια «Το πρώτο μου ΜΙΝΙ» είναι το ΜΙΝΙ Cooper με πακέτο Pepper, το οποίο διατίθεται στην προνομιακή τιμή των €16.575 με όφελος απόσυρσης,  έναντι της προτεινόμενης τιμής λιανικής πώλησης (€21. 670).

Το πρόγραμμα αφορά φοιτητές πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΙΕΚ,  ιδιωτικών Κολλεγίων, σε οποιοδήποτε έγκυρο ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό  ή διδακτορικό επίπεδο,  με την προϋπόθεση να κατοικούν στην Ελλάδα. Για την απόδειξη της φοιτητικής ιδιότητας, θα πρέπει να προσκομιστεί η ισχύουσα φοιτητική ταυτότητα, ή βεβαίωση φοίτησης από το ίδρυμα φοίτησης.

[Πηγή: MINI Hellas]