Έχω την εντύπωση ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να ξεφορτώνεις ένα τρένο EMD GT46C-ACe βάρους 200 τόνων.

[Πηγή: YouTube]