Electric-Car-Charging-Station

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας και στην έρευνα αυτή του Ιάκωβου Πιχίνσκι διαπραγματεύεται αν με το σημερινό ενεργειακό τοπίο στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά οχήματα είναι όντως “οικολογική” λύση, ενώ προσπαθεί να απαντήσει στο αν υπάρχει βιωσιμότητα της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Παρότι υπάρχουν παρόμοιες μελέτες, δυστυχώς δεν είναι καμία συγκεκριμένη για την Ελλάδα, που να κάνει υπολογισμούς με βάση τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα, εκπομπές διοξειδίου θείου, ηλεκτρική κατανάλωση, είδος χρήσης μετακίνηση, ρόλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τέλος ένα καθαρό αριθμητικό συμπέρασμα.

Οι εκπομπές CO2 είναι το μείζον πρόβλημα και πρέπει να περιοριστούν και η ολική αλλαγή από συμβατικά σε ηλεκτρικά οχήματα δείχνει με τους πρώτους υπολογισμούς ότι είναι αρκετά μικρή η μείωση εκπομπών CO2. Συνυπολογίζεται και το ενεργειακό τοπίο της χώρας που είναι εγκλωβισμένο και για το μέλλον να στηρίζεται στην λιγνιτική καύση, αλλά και το οικονομικό κόστος αλλαγής στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συμπεριλαμβανομένου της αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου και των προνομιακών μεταχειρίσεων της αγοράς. Είναι καθαρό το συμπέρασμα ότι δεν συμφέρει η χρήση τους. Με σκοπό να απαλείψουμε το 12% των εκπομπών CO2 μόνο από τα αυτοκίνητα (μέχρι 25% των στην καλύτερη περίπτωση), η χώρα θα καταστρέψει σημαντικά το περιβάλλον και το οικοσύστημα της κυρίως λόγο εκπομπών διοξειδίου του θείου. Μια βιώσιμη λύση που προτείνει η έρευνα περιέχει την αναμονή αυτής της αλλαγής μέχρι την βελτιστοποίηση της απόδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως προβλέπει άλλωστε το σχέδιο 20-20-20 της ΕΕ. Οι οικονομικοί πόοοι που προορίζονταν στην αγορά υπό μορφής επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών, να ανακατευθυνθούν στην έρευνα σχετικών τεχνολογιών.

Η τεχνολογία είναι ένα προνομιακό αγαθό και δεν νοείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να απαρνηθεί τα προτερήματα της. Σε αυτό το χρονικό σημείο όμως είναι πολύ καλύτερο να δοθεί βάρος στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρά σε μια βιαστική κατανάλωση της.

Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκβαση του αποτελέσματος είναι άμεσα και έμμεσα συσχετισμένοι όπως εκπομπές διοξειδίου άνθρακα, τρόπος παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας, ποσότητα οχημάτων, μορφολογία Ελληνικού εδάφους, ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκπομπές διοξειδίου θείου, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οικονομικές επιδοτήσεις, πλάνο της ευρωπαϊκής ένωσης και η οικονομική κατάσταση της χώρας.

Σενάριο Ύψιστης Χρήσης

Για την καλύτερη διαφάνεια των υπολογισμών ο Ιάκωβος επικαλέστηκε ένα σενάριο «ύψιστης χρήσης». Ουσιαστικά, θεωρεί ότι όλα τα αυτοκίνητα που είναι δηλωμένα στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν ισχύει λόγο του φαινομένου της τουριστικής περιόδου της χώρας, αλλά και την ακινητοποίηση πολλών αυτοκινήτων λόγω της κρίσης και θα φανεί από τους υπολογισμούς. Αλλά, το σενάριο ύψιστης χρήσης έχει το πλεονέκτημα ότι θα αποδώσει έναν καθαρό συντελεστή για τον υπολογισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συν ότι θα μπορούσε να είναι ένα – ίσως ουτοπικό – σενάριο στο μέλλον που θα έχει αναπτυχθεί κατά πολύ η χρήση μετακίνησης στους δρόμους.

Ανάλυση

Αντλώντας στοιχεία για τον αριθμό αυτοκινήτων στην Ελλάδα, την μέση χρήση του Έλληνα οδηγού και τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα από την χρήση αυτών. Υπολογίζουμε βάση ύψιστου σεναρίου ότι οι εκπομπές ανέρχονται σε 28.135.089,5 μετρικούς τόνους. Σαφέστατα ο αριθμός αυτό είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό. Το αποτέλεσμα και η βιωσιμότητα του επιχειρήματος εξετάζεται υπό τις πραγματικές εκπομπές που αναφέρονται παρακάτω. Βάση στοιχείων του 2012, η συνολική πρωτογενής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 61 TW ενώ η κατανάλωση ήταν 55 TW. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι το απαρχαιωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας λειτουργεί με κύριο κορμό την καύση λιγνίτη και πετρελαϊκών καυσίμων. Σε απόλυτο ποσοστό αυτά αντιπροσωπεύουν το 83% της συνολικής παραγωγής. Δυστυχώς πρέπει να τονίσουμε ότι λόγο της μορφολογίας της χώρας, άλλες μορφές ενέργειας είναι σχετικά αδύνατον να υλοποιηθούν.

Οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Ελλάδα ανέρχονται σε 76 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Με τα 45,55 να προέρχονται από την παραγωγή ενέργειας. Βάση υπολογισμών, κάθε Wh (βατ-ώρα) που παράγει η Ελλάδα, 0,75 του γραμμαρίου διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπεται.

Σαν τεκμηριωμένο παράδειγμα ως προς την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σύγχρονου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, έχει επιλεγεί το Tesla Model S του 2012 με τιμές μετρημένες από το Αμερικάνικο κέντρο ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι μετρημένη τιμή κατανάλωσης που αποδίδουν είναι 236 Wh / 1 χιλιόμετρο.

Βάση υπολογισμών καταλήγουμε ότι για όλα τα αυτοκίνητα θα χρειαστούμε τον χρόνο 33.237.347.787.780 Wh (33,2 ΤWh)

Σε εκπομπές CO2 ισούται με: 24.928.010.840.880 gr CO2 (24,9 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.)

Σαφέστατα είναι μικρότερο το νούμερο από το αντίστοιχο των συμβατικών οχημάτων, αλλά αξίζει;

Οικονομικοί παράγοντες

Η πραγματική τιμή των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα και μόνο, είναι 12,5 εκατομμύρια τόνοι. Βάση του συντελεστή που βρέθηκε στο Ύψιστο σενάριο, αν αλλάζαμε όλα τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικά, αυτά θα παρήγαγαν 11 εκατομμύρια τόνους CO2. Σίγουρα αυτή η μείωση θα συμβάλει στην περιβαλλοντολογική αλλαγή, αλλά δεν παύει να είναι ένα μικρό ποσοστό που δεν αξίζει αν υπολογίσουμε το οικονομικό κόστος αλλά και την διαφοροποίηση της ρύπανσης.

Το οικονομικό κόστος μιας τέτοιας αλλαγής είναι δυσβάσταχτο. Είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, είτε φοροαπαλλαγές, είτε εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτροδότησης, το συνολικό αποτέλεσμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του ύψους της επένδυσης.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο 20-20-20 προβλέπει 20% μεγαλύτερη απόδοση ηλεκτρικών συσκευών (ναι, και αυτοκίνητα) μέχρι το 2020 σε σχέση με την απόδοση του 1990. Αν υπολογίσουμε μια υποθετική αύξηση απόδοσης 10% μέχρι το 2020 τότε έχουμε: 9,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2.

Διοξείδιο του Θείου

Η αναγκαιότητα χρήσης του διοξειδίου του θείου για την ποιότητα ενεργειακής παροχής που έχουμε συνηθίσει, είναι μονόδρομος. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος στην Ε.Ε αλλά και στην ευρύτερη περιοχή που έχει θετικό στόχο (!) στις εκπομπές S2O από καύση λιγνίτη. Όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες μειώνουν εκθετικά τη χρήση του. Οι περιβαλλοντολογικές καταστροφές από το διοξείδιο του θείου είναι εμφανή στην χώρα μας. Κυρίως οι όξινες βροχές που καταστρέφουν οικοσυστήματα και δάση, μέχρι τις εκσκαφές που έχουν αλλοιώσει περιοχές της Βόρειου Ελλάδος.

Η χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεπάγεται με ραγδαία αύξηση της πρωτογενής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή θα έρθει σε μεγάλο ποσοστό από τις ήδη υπάρχουσες πηγές που θα επιφέρει οικολογική επιβάρυνση μέχρι και καταστροφή στις περιοχές γύρω από τα εργοστάσια.

Εναλλακτικές βλέψεις

Είναι δύσκολο να υπάρξουν εναλλακτικές απόψεις σε μια εικασία. Ωστόσο, υπάρχουν μιας διαφορετικής μορφής ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διεκδικούν τον τίτλο του «μελλοντικού αυτοκινήτου» από τα ηλεκτρικά. Χρήση υγρού υδρογόνου ως καύσιμου έχει πολλά θετικά στην χρήση που είναι γνωστά αν και η παραγωγή και αποθήκευση αυτού του είδους καυσίμου είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο. Αυτό αναφέρετε στην έρευνα διότι υπάρχει έντονη συζήτηση από μεριάς ερευνητών που διεκδικούν κονδύλια και χρηματοδότηση, να μεταφερθεί ένα μέρος από τα χρήματα αλλά και δυναμικό από την έρευνα στο πεδίο της μπαταρίας, στην μελέτη του υδρογόνου.

Προτεινόμενη βιώσιμη λύση

Για να κατασκευαστεί μια βιώσιμη λύση πρέπει να συμπεριληφθεί η οικονομική κατάσταση του κράτους. Είναι αδύνατον ένα παρηκμασμένο κράτος να αλλάξει τον ενεργειακό του χάρτη. Μικρές επενδύσεις κυρίως ακαδημαϊκού επιπέδου στην ανάπτυξη τεχνολογιών μπορούν να φανούν ζωτικής σημασίας για το μέλλον. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να ακολουθηθούν. Αν κρίνουμε από την προϊστορία, ο επιδέξιος χειρισμός στα νούμερα θα προτιμηθεί για να επιτευχθεί ο στόχος, αντί μιας παραδοχής ανικανότητας εκτέλεσης του. Δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι εφικτός ο στόχος εξαρχής για την Ελλάδα, όσων αφορά τον συνολικό περιορισμό των εκπομπών CO2. Ο χειρισμός της αγοράς με επιδοτήσεις και οικονομικά τεχνάσματα για να βγει το νούμερο, στερεύοντας παράλληλα την οικονομία την οικονομία από πόρους δεν είναι λύση.

Προτεινόμενη λύση:

 • Παύση κονδυλίων για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 • Χρήση αυτών των χρημάτων για ανάπτυξη τεχνολογιών συσχετισμένες με την χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απόδοση μπαταριών, ανάπτυξη ΜΕΚ και τεχνολογία υδρογόνου)
 • Επέκταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε μεγαλύτερο ποσοστό του εθνικού δικτύου ενέργειας.
 • Επανεξέταση όλων των κριτηρίων στο κοντινό μέλλον. Η προτεινόμενη στασιμότητα έχει σκοπό να αναπτυχθεί η τεχνολογία πιο πολύ ώστε να μπορέσει η χρήση της να ωφελήσει και όχι να βλάψει την Ελλάδα.

Ρόλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Προς υπεράσπιση του τρίτου σημείου της προτεινόμενης λύσης. Οι ΑΠΕ δεν συμβάλουν ενεργά στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας της χώρας, αλλά ανακουφίζουν αισθητά αρκετά σημεία του δικτύου εξασφαλίζοντας λιγότερη ζήτηση από τα εργοστάσια. Το νούμερο συνολική κατανάλωσης ηλεκτρική ενέργειας από ΑΠΕ είναι περίπου στο 20% με 22% με βάση στοιχεία του 2016. Σίγουρα δεν είναι μια λύση που θα μπορούσε να αρκεστεί η χώρα, αλλά πλέον δεν είναι αμελητέο ποσοστό και σίγουρα η συμβολή των ΑΠΕ είναι αξιοσημείωτη.

Συμπέρασμα

Βάση όλων των στοιχείων μπορούμε να καταλήξουμε ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι μια βιώσιμη εναλλακτική για την Ελλάδα. Αναλόγως την απόδοση, οι εκπομπές περιορίζονται από 12% μέχρι 25%. Μεταφέροντας όλο το βάρος στην πρωτογενή παραγωγή, με προβλεπόμενο αποτέλεσμα την καταστροφή μέρους του οικοσυστήματος. Με παράλληλη μη αποδοτική μακροπρόθεσμα διοχέτευση οικονομικών πόρων.

Η τεχνολογία είναι ένα προνομιακό αγαθό και δεν νοείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να απαρνηθεί τα προτερήματα της. Σε αυτό το χρονικό σημείο όμως είναι πολύ καλύτερο να δοθεί βάρος στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρά μια βιαστική κατανάλωση της.

Αξίζει να διαβάσεις ολόκληρη την έρευνα (PDF) καθώς δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα, περιέχει περισσότερα στοιχεία, αναφορές, διαγράμματα και τους υπολογισμούς.

Ιάκωβος Πιχίνσκι
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ηνωμένου Βασιλείου, 2016

 • nikolas

  …δεν λαμβανει καθολου υποψη το σεναριο να χρησιμοποιει καποιος φωτοβολταικα (δικα του αλλα κ αλλων) για να φορτισει το αυτοκινητο του!

  • DJ_D

   Έχεις καμιά έρευνα να μας δείξεις για το πόσοι έχουν δικά τους φβ που δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ώστε να τα χρησιμοποιούν για φόρτιση αυτοκινήτων;

  • Mε συγχωρειτε, δεν απαντω σε ερωτησεις σε αγνωστους (ειδικα σε τοσο σοβαρα θεματα).

  • DJ_D

   lol καλά δεν πειράζει. Μην ξεχάσεις να διαφημίσεις το site σου όμως. :)

  • απαντω επωνυμα σε ολα και ναι εχω σχεση με αυτα τα θεματα και το site μου ειναι προσωπικο βιογραφικο…δεν διαφημιζω κατι… εσεις συνεχιζετε να κρυβεστε σε μια ανωνυμια… θεωρω το ολο θεμα συζητησης διαχειρισης της ενεργειας πολυ σοβαρο κ εθνικης σημασιας! …και δεν το παιρνω αψηφιστα να απαντησω ετσι απλα σε καποιον αγνωστο ο οποιος κανει μονο ερωτησεις με υφακι ειρωνικο…
   (μπορω να μιλησω σε καποιον αγνωστο DJ_D μονο προσωπικα… εχω 10 χρονια ΦΒ μη συνδεμενα σε ενα σπιτι μου τα οποια μπορουν να φορτισουν αυτοκινητα… )

  • theolvs

   Καλά δε σου ζήτησε και το αφμ. Μπορείς να πείς και δεν ξέρω.

  • Μόνο αυτό;
   Καμμία αναφορά για το χρήμα που ήδη δίνουμε για πετρέλαιο σε όχι τόσο φιλικές χώρες (να τα λέμε κι αυτά).
   Ή τα απίστευτα ποσά ενέργειας που χρειάζονται για άντληση, μεταφορά με σουπερτάνκερ, δυίληση (εκεί να δείς ηλεκτρισμός που σπαταλιέται) και διανομή με βυτιοφόρα για καύσιμα που οι κινητήρες εσωτερικής καύσης μετατρέπουν σε κίνηση μόλις το 35-40% γιατί το υπόλοιπο γίνεται θερμότητα, κτλ.
   Τους νεκρούς απο τους πολέμους για το πετρέλαιο τους αναφέρουν οι έρευνες; https://uploads.disquscdn.com/images/8ebc43e61702057bb01984d63ed0e9276fa3ac5dc9a6187944195f75595db509.jpg

 • Anestis Genk

  Ωραία αντε γεια, πάμε να κάψουμε μπετζίνα!

  Η Ελλάδα είναι άναρχη χώρα και σε αυτό συμβάλει και η μορφολογία της.
  Τα νησιά που το καλοκαίρι καίνε φουλ A/C στα rooms to let, είναι με ντιζελογεννήτριες.
  Ο λιγνίτης είναι τζαμπαντάν, σε Πτολεμαΐδα και Καστοριά τον πληρώνουν με καρκίνο βέβαια.
  Το κράτος επίσης είναι άναρχο γιατί έγινε με λογικές τσιφλικάδων (βλέπε μνημόνιο Πόρτερ).
  Τα φωτοβολταϊκά πάρκα φτιάχτηκαν άναρχα γιατί όνειρο του Έλληνα είναι να γίνει ραντιέρης, δλδ εισοδηματίας.
  Για να γίνουν τα πράγματα σωστά κάπως θα περάσουν κάμποσες δεκαετίες.
  Στην εποχή της φούσκας ρίχναν μπετά παντού, καμία πρόβλεψη για parking καμία πρόβλεψη για υψηλές ενεργειακές κλάσεις. Είχε ο άλλος 100 χιλιάρικα, τον ενδιέφερε μόνο πόσο μεγάλο σπίτι θα κάνει, αντί να δώσει λεφτά για ένα μικρότερο, με παρκινγκ και ενεργειακό.

 • NIKOS HomoAkatastatus

  Δεν ξέρω τι παπαριές λέει ένας τυχάρπαστος πιχίνσκι του Ηνωμένου Βασιλείου,εγώ ξέρω πως ένα παρηκμασμένο Κράτος, ΔΕΝ μπορεί να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που το οδήγησαν στην παρακμή.
  ΆΝ οι υπεύθυνοι ενέργειας κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις, μπορεί άνετα η παραγωγή των ΑΠΕ, να φτάσει από το 22%,στο 40-50% σε βάθος 20ετίας.
  Πολλά από τα ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια της Χώρας μας, ήδη έχουν συνδεθεί με ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.
  http://www.depa.gr/content/article/002003004/115.html
  http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/know_about/electricity/production.csp

  Επίσης έχουμε ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ,που τις χρησιμοποιούν ΣΤΡΑΤΟΙ του Πλανήτη.
  http://www.kathimerini.gr/843181/article/oikonomia/epixeirhseis/sunlight-ellhnikes-mpataries-poy-kinoyn-ton-kosmo
  Για όσους γνωρίζουν από Στρατιωτικά θέματα,οι ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ τεχνολογίες ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ χρησιμοποιούνται και όχι στις παπαριές κινητά τηλεφωνάκια-αυτοκινητάκια
  και ότι άλλη παπάτζα μας δίνουν για να παίζουμε.
  Η Χώρα έχει πάμπολες δυνατότητες να ξεφύγει από την κατρακύλα.
  Δυστυχώς δεκαετίες κυβερνούν ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ και το κάθε τι καλό το φρενάρουν.
  Χαλαρά θα είμασταν η Νορβηγία της Μεσογείου και οι λούγκρες μας θέλουν χρεοκοπημένο Ελλαδιστάν.

  • nikolas

   πέστα! νομίζω ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης (δεν σε γνωρίζω καν), ο καθένας που έχει πατριωτική συνείδηση πρέπει να συμφωνεί μαζί σου!
   πρόκειται για μία απαράδεκτη μελέτη της πλάκας (επιπέδου ούτε καν εργασίας μεταπτυχιακού, αλλά ενός απλού bachelor)… δεν αναφέρει κανείς τα οικιακά φωτοβολταϊκά τα οποία θα φέρουν την επανάσταση…
   απορώ με τι σκεπτικό στο autoblog ανεβάζουν τέτοιες μελέτες με μονομερείς-ατελείς και εν τέλη ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ για τον πολύ κόσμο απόψεις…
   http://www.nikolastsakonas.com

  • NIKOS HomoAkatastatus

   Συμφωνώ συνονόματε με την οπτική σου.Δυστυχώς κάποιες Πολιτικές παπάτζες μας διαίρεσαν και χάσαμε όλη την ουσία.
   Ναι έχεις δίκαιο, κάποιες ”μελέτες” της πλάκας, για να μην πω τίποτα άλλο,δεν θα έπρεπε να δημοσιεύονται.

   Πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό σου,βλέπω παρακολουθείς πολλές Επιστήμες-κλάδους, ως ένας Πανεπιστήμονας μπορώ να πω. : )
   Όποτε έχεις χρόνο να μοιράζεσαι μαζί μας κάποιες από τις γνώσεις σου.
   Σου εύχομαι ότι καλύτερο στην εξέλιξη-πορεία σου! ; )

  • theolvs

   Εντάξει απο εδώ και πέρα θα σου ζητάμε και την άδεια για να ποστάρουμε.
   http://www.apisti.com

  • οταν λες ποσταρετε τι ενοεις??? εχεις καμια σχεση με το autoblog>? σου εχουν δωσει καμια αδεια να μιλας εκ μερους τους και να προσβαλεις με αστειακια και ειρωνειες?

 • Renesis1

  Πολύ ωραίο άρθρο.. Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική παρακμή της χώρας μας, μιας χώρας έρμαιο των δανειστών και των μεγαλύτερων δυνάμεων, καθιστά οποιαδήποτε τέτοιου είδους έρευνα δυστυχώς άχρηστη για εμάς.

  Όσο υπάρχει το πετρέλαιο και τα τεράστια συμφέροντα γιγαντιαίων εταιριών καυσίμων, κυρίως από τη Δύση, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Άλλο ένα παράδειγμα, (όχι και τόσο άσχετο) αυτό της νομοθεσίας περί οπλοκατοχής και πώλησης στην Αμερική. Πόσοι και πόσοι πεθαίνουν καθημερινά, πόσα μακελειά σε σχολεία και σε εμπορικά κέντρα και ποτέ δεν γίνεται καμία αλλαγή σε κανένα νόμο περί όπλων. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, όταν το μισό Κογκρέσο έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα από εταιρίες παραγωγής οπλών..

  Φυσικά δεν αφήνω εκτός και τους πολιτικάντηδές μας, από οποιαδήποτε παράταξη, που όταν κάτσουν στη καρέκλα ξεκινάνε το φαγοπότι, τις μίζες και την εξυπηρέτηση των εκάστοτε ημέτερων, εγχώριων και μη..

 • DarkV12Tdi

  Bασικά στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα..αν δεν υπήρχαν οι καρεκλοκένταυροι πολιτικοί κλόουν με νοοτροπία απολίτιστου ιθαγενή μίας μπανανίας,που στο μυαλό του είναι μόνο πόσα θα φάει και τσεπώσει κλεμμένα χρήματα και να βάζει φόρους και να πληρώνουμε τα σπασμένα άλλων (Βλέπε μνημόνια και οι εγκληματίες είναι ελεύθεροι και συνεχίζουν να τρώνε χρήμα ) αντί για μία ανάπτυξη,επένδυση στην βιωσιμότητα της χώρας,σε νέες τεχνολογίες,αντιθέτως τα κλείνουμε όλα και διώχνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις-Βιομηχανίες.

  (πχ Nissan στον βόλο,Διώξαμε την TESLA,3EPSILON,ΒΙΟΧΑΛΚΟ,ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία κάποτε στα παλιά, lyra παιχνίδια,el greco κτλ και πολλά άλλα, εξαιτίας των αντιπαραγωγικών νόμων των φωστήρων πολιτικών μας )
  Διαθέτουμε Υδροηλεκτρικά εργοστάσια με ενέργεια το Νερό!
  Έχουμε απέραντο νερό σε όλη την Ελλάδα που θα μπορούσε να γίνει στην Θάλασσα με την δύναμη του νερού.

  Έχουμε ήλιο 360 μέρες τον χρόνο αλλά….κορόιδεψαν τον κόσμο με τις επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών, ας έφτιαχναν Ηλιακό εργοστάσιο σαν αυτό της Ισπανίας παρά για επιδοτήσεις Φ/Β.
  Επιδοτήσεις μόνο στις σκεπές των κατοικιών -πολυκατοικίες για καθαρότερη ενέργεια και μερική η πλήρως απεξάρτηση από το δίκτυο.

  Με άλλα λόγια…είμαστε πίσω πλέον από την …υποσαχάρια Αφρική την Ναμίμπια
  Μία χαρά λειτουργεί το Success story εδώ και 50 χρόνια.

  • insider greece

   Καλα τα λες αλλα επετρεψε μου να πω οτι τα υδροηλεκτρικα εργοστασια οι εγκαταστασεις και η εκμεταλλευση οπως και οι λιγνιτικοι σταθμοι δεν ειναι δικοι μας, εχουν εκχωρηθει στις ΗΠΑ με την συμβαση Cooper και να το πω απλα η τημη της κιλοβατωρας καθοριζεται στο αμερικανικο χρηματιστηριο, οτι εχουμε εχουμε, αλλα κουμαντο δεν κανουμε.

  • DarkV12Tdi

   Πώς? δεν το ήξερα αυτό,πρώτη φορά το διαβάζω-ακούω αυτό το ότι δεν είναι δικοί μας. έκανα αναζήτηση την σύμβαση αυτή…και ανακατεύτηκα ,τόσο πουλημένοι ποια ….

  • insider greece

   Δεν φανταζεσαι ποσο και απο ποτε!!!

 • Christos Dimou

  Η παραγωγή απο λιγνίτη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο 25% της συνολικά καταναλωμενης ενέργειας. Οπότε η τιμή των 750 γραμμαρίων, εύλογο νούμερο για την εποχή όπου ο λιγνίτης ήταν στο 50%+ της κατανάλωσης ενέργειας μου φαίνεται υπερβολή.

  Δεν είναι όμως υπερβολή ως νούμερο αν λάβουμε υπόψη οτι η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα σε off-hours σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η εκπομπή CO2 ανά kWh μπορεί να είναι αυξημένη λόγω της υψηλότερης συμμετοχής λιγνιτικών μονάδων.

 • Ας είμαστε προετοιμασμένοι γιατί θα δούμε και άλλες τέτοιες “έρευνες” για γέλια και μάλιστα απο πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα γιατί απλά “είναι πολλά τα λεφτά”.
  Πολλά εκατομμύρια για την ακρίβεια απο το λόμπι των ορυκτών καυσίμων και ειδικά οι αδελφοί Κόχ που χρηματοδοτούν καμπάνια εκατομμυρίων στα ηλεκτρικά.
  http://www.huffingtonpost.com/entry/koch-electric-vehicles_us_56c4d63ce4b0b40245c8cbf6 https://uploads.disquscdn.com/images/b78c0f31b86d5c7ede93086a1f499344c0eb9517b5d8220e3cd6b46f33c483f6.jpg