Όπως ανακοίνωσε η Volkswagen, συμφώνησε με τις αρχές των ΗΠΑ να μοιράσει το ποσό των 157,45 εκατομμυρίων δολαρίων σε 10 Πολιτείες, με την VW να είναι υποχρεωμένοι να λανσάρει στην αγορά των εν λόγω Πολιτιών τρία ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2020.

Το ποσό αυτό ήρθε να προστεθεί στα 603 εκατομμύρια δολάρια που είχε συμφωνήσει να καταβάλει η Volkswagen σε 44 Πολιτείες των ΗΠΑ το 2016,. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσό που θα διαθέσει η εταιρεία στη χώρα για το Dieselgate, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων σε ιδιώτες, κυρώσεων από τη Δικαιοσύνη και ανάπτυξη νέων οχημάτων, ξεπερνά πλέον τα 25 δισ. δολάρια.