Η Audi ανακοίνωσε και επίσημα την ανάκληση των 24.000 A7 και Α8 TDI παραγωγής 2010-2013, στα οποία γερμανικές αρχές εντόπισαν παρατυπίες στους TDI κινητήρες τους, μετά από δοκιμές στις μετρήσεις εκπομπών ρύπων τους, που ενδέχεται να ξεπερνούν έως και κατά το διπλάσιο τα όρια ρύπανσης υπό ορισμένες συνθήκες.

Η γερμανική εταιρία στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως το πρόβλημα οφείλεται σε ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, συμπληρώνοντας πως η ίδια ήταν αυτή που εντόπισε τις ανωμαλίες στις εκπομπές NOx, οι οποίες υπερβαίνανε το διπλάσιο επιτρεπτό όριο. Σύμφωνα με την Audi, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ταχύτητα του κινητήρα επηρεάζεται αρνητικά από το λογισμικό του συστήματος μετάδοσης, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εκπομπές ρύπων.

Η επιδιόρθωση των αυτοκινήτων θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και θα γίνει με την τοποθέτηση νέου λογισμικού. Από τις 24.000 αυτοκίνητα που ανακαλούνται, τα 14.000 βρίσκονται στη Γερμανία, με την ενημέρωση λογισμικού να διαρκεί περίπου περίπου 30 λεπτά.