Η Honda ανακαλεί στην Αμερική 807.000 Odyssey, παραγωγής από το 2011 μέχρι το 2017, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή πώλησης του μοντέλου. Ο λόγος είναι τα καθίσματα της δεύτερης σειράς, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν κοντά μεταξύ τους ή στα άκρα, μπορεί να μην έχουν κουμπωθεί σωστά στις ανάλογες θέσεις.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο κάθισμα να γείρει προς τα εμπρός κατά την πέδηση, θέτοντας τον οδηγό σε κίνδυνο τραυματισμού. Σύμφωνα με τον NHTSA, υπήρξαν 46 μικροί τραυματισμοί που σχετίζονται με αυτό το πρόβλημα.