Περισσότερα από 47.000 έγγραφα εμπορικών μυστικών των FCA, Ford, General Motors, Tesla, Toyota και Volkswagen διέρρευσαν στο κοινό από έναν δημόσιο διακομιστή ενός προμηθευτή βιομηχανικού αυτοματισμού των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η τεράστια διαρροή δεδομένων αποκαλύφθηκε από την εταιρία έρευνας ασφαλείας UpGuard Cyber ​​Risk, η οποία εντόπισε πως ένας διακομιστής της Level One Robotics and Controls, μιας μικρής καναδικής εταιρείας που ειδικεύεται σε υπηρεσίες βιομηχανικού αυτοματισμού, δεν είχε τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας και τα απαιτούμενα πρωτόκολλα μετασχηματισμού αρχείων που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιγραφή μεγάλων συνόλων δεδομένων.

Έτσι, χιλιάδες έγγραφα εμπορικών μυστικών ήταν εκτεθειμένα στον οποιοδήποτε, αρκεί αυτός να είχε μια απλή πρόσβαση στο συγκεκριμένο δημόσιο διακομιστή (server). Τα έγγραφα περιελάμβαναν σχεδιαγράμματα, συμβάσεις, τιμολόγια, σχέδια εργασίας με πελάτες, σχέδια εργοστασίων, άδειες οδήγησης και διαβατήρια εργαζομένων.

Συνολικά περισσότερα από 157 gigabytes δεδομένων και πάνω από 47.000 ευαίσθητων αρχείων βρισκόταν εκτεθειμένα ώστε όχι μόνο να τα “κατεβάσει” ο οποιοσδήποτε, αλλά να μπορεί να τα επεξεργαστεί.